GNOME utvecklingscenter

Välkommen till GNOME:s utvecklarcenter! Här kommer du att hitta alla information som du behöver för att skapa fantastisk programvara med GNOME-teknologier.

Dokumentationsöversikt för programutveckling

Guide för GNOME-plattformen och dess bibliotek för utvecklare.

Riktlinjer för mänskliga gränssnitt

Råd och riktlinjer om hur man designar effektiva gränssnitt med GTK.

Guider

Ett växande urval av utvecklingsguider om vanliga ämnen.

API-referens

Fullständig API-referensdokumentation för GNOME-bibliotek, inklusive GTK.